Последни новини
Стартира услугата Електронно свидетелство за съдимост
20.02.2013

От днес, 20 февруари 2013 г., Министерство на правосъдието предоставя нова услуга - електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост (ЕСС) се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството.

С новата услуга ще се намали административната и регулаторна тежест при издаване на свидетелство за съдимост по досегашния ред.  Драстично се намалява необходимото време на гражданите и бизнеса за ползване на услугата. Дава се възможност за абсолютно безхартиено заявяване, заплащане и предоставяне на електронно свидетелство за съдимост и с това се намалят разходите на гражданите, бизнеса и администрацията.

ЕСС има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител, но само в електронния си вид важи за срок от 6 месеца от датата на издаването му.

ЕСС се получава след заплащане на държавната такса в размер на 3 лева по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието.

ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес: https://cs.mjs.bg/, през Интернет и чрез мобилни устройства.

През изминалата 2012 г. съдилищата в страната са издали 718 659 свидетелства за съдимост. Хартията, изразходвана за тях, е равна на височината на 30-етажен блок.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ