Последни новини
Министър Диана Ковачева: „Оставяме подредено и добре работещо министерство”
11.03.2013

„За 14 месеца работа оставяме едно подредено и добре работещо министерство. Целият екип работи отлично”. Това заяви днес, 11 март 2013 г., министърът на правосъдието Диана Ковачева на пресконференция в Министерство на правосъдието. „Постигнахме много добра комуникация с Брюксел и се надявам добрият диалог с Европейската комисия да продължи”, каза министър Ковачева. На брифинга присъстваха заместник-министрите на правосъдието Деница Вълкова и Велина Тодорова.
Министър Ковачева посочи на срещата с медиите, че очаква новият Наказателен кодекс да бъде завършен до средата на май. „Проектът е пред завършване и скоро ще има продукт, готов за сериозно обществено обсъждане”, заяви министър Ковачева. Тя поясни още, че работата по Кодекса за административни нарушения и наказания е завършила, а анализът на знаковите дела у нас е на финалната си права.
Министър Диана Ковачева отбеляза като постижения на екипа реформата на съдебната система и въвеждането на по-голяма прозрачност при изслушването на кандидатите. Тя напомни за въвеждането на пряк избор на членове на ВСС. Министър Ковачева заяви, че през юни се очакваше парламентът да гласува закона за електронното правосъдие, който да улесни най-вече гражданите, които могат да избират дали да водят дела на хартия или по електронен път.
„Вече заработи и вътрешният механизъм за обезщетения на гражданите заради забавено правосъдие”, обяви министър Ковачева. Министерството на правосъдието изплати първата компенсация за бавно правосъдие на българския гражданин И.М. Административното дело, заведено срещу незаконни действия на общинска служба по земеделие (бивша поземлена комисия), е продължило 10 г. Размерът на обезщетението е 3800 лв. Министър Ковачева припомни, че вътрешният компенсаторен механизъм за бавно правосъдие стартира от 1 октомври 2012 г. Той бе въведен с промени в Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. С промените българските граждани имат възможност да подават жалба до специализирано звено в Инспектората на Висшия съдебен съвет. Законодателството предвижда в 6-месечен срок жалбата да бъде разгледана и при наличие на основания, да се изплатят обезщетения, съизмерими със сумите, присъждани от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Обезщетенията се изплащат от Министерството на правосъдието. 
Екипът на Министерство на правосъдието се гордее и с подобренията в Агенцията по вписванията. „Целта бе да осигурим сигурна правна среда за гражданите и бизнеса", отбеляза министър Ковачева. Тя припомни, че сайтът за имотните измами, услугата SMS-известяване срещу кражби на фирми и електронното свидетелство за съдимост вече са факт, а за прав път през миналата година Търговският регистър е работил безотказно в най-натоварените месеци.
Министерството „остава на чисто" и по отношение на наказателните процедури, образувани срещу страната ни. Ковачева изтъкна, че от три образувани процедури, две са прекратени, а третата е предотвратена. 
По отношение на съдебните сгради, министър Ковачева заяви, че до края на март трябва да бъде изцяло готова сградата на ГУСВ, където ще се премести гражданската колегия на Софийския районен съд /виж снимки/. Стартирал е ремонтът и на т.нар. военно НДК, където ще бъдат настанени останалите магистрати от най-натоварения съд в страната. През последните месеци са открити нови съдебни сгради на 5 административни съдилища – в Русе, Ловеч, Пловдив, Стара Загора и Кюстендил.
Сериозна работа е свършена и в затворите, както и по отношение на борбата с корупцията в тях. „Постарахме се да прочистваме корупционните практики с внезапни проверки в местата за лишаване от свобода. Смятам, че порочните практики постепенно се пресичат", каза министър Ковачева. Тя припомни, че вече има нови скенери в най-натоварените затвори и в ареста на софийския булевард „Г.М.Димитров”, а по Норвежкия финансов механизъм са отпуснати 11 милиона евро за подобряване условията в затворите и обучение на пенитенциарните служители. 

 


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ