Последни новини
Министър Драгомир Йорданов откри публична лекция за практиката на Съда на Европейския съюз
26.03.2013
Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов откри на 26 март 2013 г. в Националния институт на правосъдието традиционната публична лекция на българския съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург Александър Арабаджиев. Темата на лекцията бе „Практиката на Съда на Европейския съюз по приложението на Хартата на основните права на Европейския съюз. Действие на Хартата по отношение на държавите-членки”.
В своето изложение министър Йорданов подчерта колко важна е темата за практиката на Съда на Европейския съюз по приложението на Хартата на основните права на ЕС и действието на Хартата по отношение на държавите-членки, защото съдиите и прокурорите ще трябва да прилагат новите механизми и у нас.
На лекцията присъстваха съдии и прокурори, членове на Висшия съдебен съвет, представители на неправителствени организации.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ