Последни новини
Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов поздрави студенти и преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
12.04.2013

          Днес, 12 април 2013 г, министър Драгомир Йорданов присъства на тържественото връчване на дипломите на завършилите студенти от специалност „Право“ на Великотърновския университет  „Св. св. Кирил и Методий“. По време на церемонията министърът на правосъдието Драгомир Йорданов поздрави всички преподаватели и студенти по случай успешното завършване.

           Събитието се проведе в музей „Възраждане и учредително събрание“ в гр. Велико Търново. На церемонията присъстваха  председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев, членове на Висшия съдебен съвет, магистрати.

          В словото си министър Йорданов изрази своята убеденост, че Великотърновският университет заема заслужено място сред реномираните висши училища в България. Той поздрави академичното ръководство на университета и подчерта дълбоко си уважение към делото на всички професори и преподаватели.

Министърът спомена, че като юрист, преподавател, а в настоящия момент и като министър на правосъдието, е наясно колко много ежедневни усилия, труд и постоянство изисква тази професия, но изрази увереността си, че благодарение на всеотдайността и богатството на знанията и опита, който младите колеги са получили от своите преподаватели, удовлетворението от добре свършената работа през всичките години на обучение е много повече, отколкото разочарованията.

Министър Йорданов поздрави студентите за тяхното успешно завършване, като наблегна, че добрата подготовка и амбицията са гаранция за успешната им реализацията в нелекото професионално поприще, което са избрали, защото единствената привилегия в едно демократично общество е привилегията на знанието и опита.

Той се обърна към бъдещите млади юристи с думите, че днес няма сфера, в която да не са нужни правни знания и те имат прекрасната възможност да се реализират успешно в целия спектър на обществена дейност, да участват в управлението на общественото развитие и да взимат отговорни решения, но нека винаги да се уповават на две важни неща – върховенството на закона и личното си убеждение в силата на правото.

Министър Йорданов се обърна към младите си колеги с думите, че е убеден в това, че те ще се справят с предизвикателствата на времето, като им пожела на добър час и нека, където и да са по-късно в живота, да запазят в себе си вечно търсещия дух на студенти, който да ги доведе до желаната от тях професионална и човешка реализация.

В заключение Министър Драгомир Йорданов отново изрази уважението си и към всички преподаватели, като им пожела и в бъдеще все така със същия талант да посвещават младите в най-изконните български ценности и образователни традиции!  

По време на пребиваването си във Велико Търново министър Драгомир Йорданов посети и териториалното звено на Агенция по вписванията.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ