Последни новини
Обмислят се промени в дейността на частните съдебни изпълнители
13.04.2014

    За частните съдебни изпълнители, които са извършили груби нарушения, се обмисля по-строга дисциплинарна отговорност – лишаване от право да упражняват професията си завинаги. В момента максималната санкция е 5 години. Сегашната най-тежка мярка е неефективна и, след периода на забраната, изпълнителят отново събира дългове, макар да е доказано, че действа непрофесионално и неетично. Това съобщи на семинар с журналисти в Сандански заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева. От общо 163-ма частни съдебни изпълнители гражданите и бизнесът се оплакват от 8 до 10, каза още тя, обяснявайки обсъжданите в Министерство на правосъдието промени в Закона за частните съдебни изпълнители. Бе изтъкнато и това, че има увеличение на броя на образуваните дисциплинарни производства за частните съдебни изпълнители, за миналата година те са 21.
     Друга промяна е увеличаването на размера на задължителната застраховка на изпълнителите, която е гаранция, че при причинена вреда хората ще бъдат обезщетени. По-ниската сума не гарантира, че обезщетението ще покрие причинените вреди, защото някои частни съдебни изпълнители имат материален интерес по едно дело, който значително надхвърля максималния размер на обезщетението. Сега тази застраховка стига до 1,2 млн.лв., идеята е да нарасне на 10 млн.
     Заместник-министър Сапунджиева съобщи и за подготвяни промени в Гражданския процесуален кодекс, като тази, да може да се обжалва оценката на имота, който съдебният изпълнител продава на търг. Преди години практиката беше такава и длъжниците почти винаги оспорваха оценката в съда, а кредиторът чакаше забавеното събиране на дълга. Сега ще се търси баланс, като например се даде възможност сумите да бъдат обжалвани само ако са под стойността на данъчната оценка на имота.
    Ще се търси и прецизиране разпоредбите в ГПК за подсъдността при изпълнителния процес. В момента в София има частни съдебни изпълнители с образувани около 40 000 дела – повече отколкото цялата съдебноизпълнителна служба в Софийски районен съд, като 30% от всички изпълнителни дела са образувани пред съдебни изпълнители в столицата.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ