Последни новини
Шумен ще има нов арест до една година
15.04.2014
    Символична първа копка на новия арест в Шумен направиха днес главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” Митко Димитров, областният управител Венцислав Венков, председателят на Окръжния съд Нели Батанова и окръжният прокурор на града Диан Долапчиев.
   Изграждането на нов арест и пробационна служба въз основа на преустройство и реконструкция на сградата на бивше военно поделение в Шумен, е част от проект „Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”. 
     Преустройството се финансира от Норвежкия финансов механизъм  и е на стойност 1 300 000 евро. Партньор по проекта е Съветът на Европа. Строителството, оборудването и обзавеждането на сградата трябва да приключи до 1 година. Административната сграда ще бъде първата в страната, в която ще се помещават всички структури на една областна служба „Изпълнение на наказанията”, а именно – арест, пробация и администрация.
     Условията в настоящия арест в Шумен са били нееднократно обект на критики в докладите на Комитета против изтезанията, който редовно инспектира българската затворническа система. В тази връзка припомняме, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието активно работи за подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода, като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция за спазване правата на човека. Министерство на правосъдието, съвместно с европейските партньори, ще продължи да насочва усилия и ресурс към модернизиране на материалната база на затворите и привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в съответствие с международните стандарти.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ