Последни новини
Зинаида Златанова поздрави Синдиката на служителите в затворите в България по повод пет години от създаването на организацията
27.04.2014
      На 27 април 2014 г. заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова  поздрави Синдиката на служителите в затворите в България  (ССЗБ) по повод петата годишнина от създаването му.
       „Пет години не са голям период от живота на един човек или една организация, но когато през тях е дошла зрелостта, завоювани са позиции, постигнати са и компромиси, тогава равносметката от всичко това клони към положителния полюс и превръща годишнината в повод за празник. Споделям мненията, че вашият синдикат изгради свой облик и зае достойно място в синдикалното пространство у нас. Използвам случая отново да изразя уважението си към вашия доблестен труд, който полагате в специфични и нелеки условия“, се казва в приветствието до ССЗБ.
       В думите си към членовете на организацията министър Златанова подчертава, че издигането авторитета на професията, участието при създаване и приемане на нормативни актове, спазването на трудовите и специални закони, независимостта и условията за синдикална дейност при съблюдаване на основните права на членовете, правото на справедливо заплащане, социалното подпомагане, обезщетение и защита в трудовите правоотношения  - всичко това са някои от позициите, към които се стреми сдружението и които ще защитава и в бъдеще.
      Министърът на правосъдието споделя задоволството си от диалога и разбирателството между Министерството на правосъдието  и  ССЗБ, като посочва подписаното между двете страни Споразумение на 18 декември 2013 г. – първото, което урежда сътрудничеството между министъра на правосъдието и Синдиката при осъществяване на социалния диалог в МП с  цел гарантиране и защита на социално-икономическите и професионални права и интереси на работещите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и в Главна дирекция „Охрана“.
      „Приятно ми е да подчертая, че изпълнихме поетите на този етап ангажименти, както и че ние сме първият екип на Министерство на правосъдието, който обърна внимание на Синдиката на служителите в затворите и се съгласи с вашите справедливи искания. Проблемите ви са много, вашият труд е нелек и специфичен, но с конструктивен диалог можем да стигнем до добри, честни, взаимно приемливи решения“, подчертава министър Златанова в приветствието си.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ