Последни новини
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие конференция „България в Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието”
28.04.2014

     Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие на 29 април 2014 г. /вторник/ от 10.00 ч. конференция на тема „България в Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието”.
Форумът, който ще се проведе в хотел „Радисън Блу”, се организира от Институт Отворено общество-София, в партньорство с Министерството на правосъдието.
      Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е информационно средство, което обобщава и популяризира обективни и сравними данни за качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи във всички държави членки и има за цел да подпомага ЕС и държавите членки за постигане на по-ефективно правосъдие. То се изготвя в рамките на Европейския семестър – годишният цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики на държавите членки и разглежда само въпросите на гражданското и административното правосъдие. Основава се на предпоставката, че ефективните съдебни системи са фактор, който насърчава конкуренцията на пазара и от там – стимулира икономическото развитие и растежа.
    Второто издание на Информационното табло беше публикувано от Европейската комисия на 17 март 2014 г. и съдържа данни за състоянието на правосъдието в държавите членки към края на 2012 г.
Конференцията ще даде възможност на представители на институциите, на граждански организации и на медиите да обсъдят изводите от Информационното табло със специално внимание върху ролята, която играе добре работещата правосъдна система като фактор за икономическото развитие. Очаква се в резултат на обсъжданията да се постигне съгласие около необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети за продължаване на реформата на правосъдието у нас.
    За участие във форума са поканени Н.Пр. Том ван Орсхот, посланик на Кралство Нидерлания у нас, Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания, представители на Висшия съдебен съвет и на организации от гражданския съвет към него, на Висшия Адвокатски съвет, на Съюза на съдиите в България, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

    Цялата програма на конференцията можете да видите ТУК.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ