Последни новини
Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова взе участие в заседанието на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург
06.06.2014

    Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова участва в заседанието на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе на 5 и 6 юни 2014 г. в Люксембург.
     На заседанието в частта „Правосъдие“ бяха обсъдени въпросите относно създаването на Европейската прокуратура, изменението на регламента относно Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и производството по несъстоятелност и др.
     Позициите на България за Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”  бяха одобрени от правителството на заседанието на Министерски съвет на 4 юни т.г.  В рамките на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи беше проведен заключителен дебат относно бъдещото развитие на пространството правосъдие, свобода и сигурност с цел приемане от Европейския съвет на 26-27 юни 2014г. на стратегически насоки за следващия петгодишен период.
     България потвърди своята подкрепа за изведените от Гръцкото председателство общи принципи и въпроси, които следва да бъдат включени в новия многогодишен стратегически документ. Подчерта, че следва да бъдат предприети и допълнителни действия за по-нататъшното сближаване на процесуалните гаранции като необходима предпоставка за взаимното признаване. Изтъкна и важността на обмена на добри практики между държавите членки по отношение на правата на пострадалите от престъпления и на сътрудничеството в случаите с трансграничен характер.
     В допълнение министърът на правосъдието подчерта, че е нужна внимателна преценка на ефективността, евентуалните пропуски и трудности при прилагане на действащите вече инструменти, свързани с трансфера на осъдени лица и по отношение на въпросите, свързани с подобряване на условията в местата за задържане и лишаване от свобода. Тя отбеляза, че тези въпроси са от съществен характер и включват разностранни аспекти, които следва да бъдат внимателно обмислени, включително за детайлно планиране на необходимите финансови разходи през призмата на конкретната икономическа обстановка в отделните държави членки.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ