Последни новини
Зинаида Златанова: Европейската комисия очаква приемането на нов Наказателен кодекс
24.06.2014

      „Познавайки добре работата на Европейската комисия, смело мога да допусна, че интересът й към окончателното приемане на новия Наказателния кодекс няма да приключи преди неговото влизане в сила“, заяви днес  заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на поредното обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс /НК/.
      Във форума, организиран от Народното събрание, съвместно с Министерството на правосъдието, участие взеха представители на законодателната и съдебната власт, на адвокатурата и на научната общност.
     Това е второто по ред широко обсъждане на проекта, като на първото, състояло се на 18 март, тази година, становища дадоха неправителствени организации, сдружения, представители на работодателски организации и синдикати.
     „Преди малко повече от една година, при встъпването ми в длъжност като министър на правосъдието, пред мен стоеше трудната и   отговорна задача да ускоря финализиране на работата на четири екипа на министерството по проекта за нов Наказателен кодекс. Напълно искрено ще подчертая, че нито за миг не се поколебах и пред мен не е стояла дилемата за нуждата от приемственост в тази политика по най-малко три причини: - първо, в разписването на проекта бяха взели участия безспорни експерти от научните среди, над 70 експерта в различните етапи на работата, водени от професор Стойнов; второ, необходимостта от нов кодекс, уреждащ наказателната политика на държавата, има трайно присъствие в партньорските доклади на Европейската комисия през последните години  и трето, несъмнена е промяната в развитието на обществото днес, във второто десетилетие на 21-век, спрямо далечната 1968-ма година, през която е бил приет сега действащия наказателен закон“, каза Златанова пред представителите на юридическа общност и журналисти в зала „Изток“ на Народното събрание.
      Министърът на правосъдието припомни, че отзвукът след представянето на проекта за нов НК в края на миналата година, е извадил на дневен ред необходимостта от преглед на редица закони, нормативни актове и на междуличностни отношения.
     „Струва ми се, че след първоначалните, доста емоционални реакции, бяхме свидетели на изключително смислени и задълбочени анализи и коментари, голяма част от които дойдоха от представители на присъстващите в тази зала институции и организации“, допълни вицепремиерът.
     В заключение Златанова подчерта необходимостта от политически консенсус и преди всичко от обединение на юридическата професионална и академична общности, от постигането и на обществено съгласие за финализиране на стартиралия преди около 5 години процес.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ