Последни новини
Подбор на оценители на проектни предложения
25.07.2014

    Министерството на правосъдието в качеството си на Програмен оператор на Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 открива конкурсна процедура за подбор на външни оценители (физически лица) с необходимата професионална квалификация и опит, които да извършат оценка на постъпилите проектни предложения в рамките на процедурата за набиране на проектни предложения по Малката грантова схема.
     Информация за процедурата може да намерите на сайта на Министерството на правосъдието в „Кариери - Кандидатстване за експертни длъжности в екипи за работа по проекти“ и в „Международна дейност – Международни програми и проекти – Норвежки Финансов Механизъм 2009-2014“, както и на сайта на Програмния оператор на програми BG14 и BG15 в раздел „Кандидатстване“.


 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ