Последни новини
Мерки на Министерство на правосъдието доведоха до отпадане на наказателна процедура срещу България
27.09.2013
     Европейската комисия е взела решение на 26 септември 2013 г. за закриване на процедура за нарушение срещу България във връзка с несъответствия между Закона за адвокатурата (ЗА) и правото на Европейския съюз.
     Процедура за нарушение № 2008/4906 срещу Република България беше свързана с несъвместимостта на разпоредби от Закона за адвокатурата с правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, регламентирани в Договора за създаване на Европейската общност и Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
       Министерство на правосъдието предприе мерки за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, с чието действие бяха преодолени несъответствията между общностното право и българското законодателство. Те се отнасяха до различното третиране на адвокати от Общността и адвокати от Република България и до наличието на ограничения при установяването на адвокати и адвокатски дружества от Общността в Република България.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ