Последни новини
Министър Христо Иванов: Ще работя за реформиране на съдебната система
19.08.2014

    Актуализация на Стратегията за съдебна реформа,  промени в Закона за съдебната власт, електронното правосъдие и процедурата по избор на съдия в Европейския съд по правата на човека, са сред основните приоритети, които стоят пред заместник министър-председателя и министър на правосъдието Христо Иванов.
    Вицепремиерът представи днес заместниците си и начерта основните задачи, в рамките на мандата на служебното правителство.  В дневния ред на екипа на министерството влизат още структурирането на гражданския съвет към Министерство на правосъдието, въпросите за детското правосъдие и института на съдебните заседатели, както и завишаване на критериите при провеждане на теоретико-практическия изпит на студентите, завършващи право.
    „Радвам се да имам в екипа си представител на един от най-натоварените съдилища в страната“, заяви министър Иванов при представянето на заместника си Петко Петков, който е с дългогодишна практика на съдия в Софийския районен съд. В ресора на заместник-министър Петков влизат дирекциите „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”; „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”;  „Съдебна и други специализирани дейности”, както и контролът върху дейността на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, Националното бюро за правна помощ и Агенция по вписванията. На заместник-министър Петков му се възлага и задачата да контролира разрешаването на сградния проблем на Софийския районен съд.
    Другият заместник на министъра на правосъдието – Марин Вачевски, чиято кариера е преминала изцяло в областта на затворното дело, ще отговаря за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Главна дирекция „Охрана” и Държавно предприятие „Фонд затворно дело”. „Това е изключително тежка сфера, която генерира чести проблеми и лош имидж в чужбина, а в момента има и напрежение сред служителите в затворите“,  коментира министър Иванов.
    Той посочи, че причината да приеме поста, е провокирана от необходимостта в следващите 2 месеца да се довърши актуализацията на Стратегията за съдебната реформа.
    „Ще работя за реформиране на съдебната система”, категоричен бе министър Иванов. Той уточни, че актуализирането на стратегията е едно от изискванията на Европейската комисия. „В работната група ще се включат всички организации, които имат отношение към един или друг аспект от стратегията, като ще разчитаме особено на активността на магистратите“, каза Иванов.
    Относно процедурата за номиниране на трима кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, министърът обясни, че в момента работна група допълва нормативната основа. „Процедурата ще бъде прозрачна, ще има правила и ще направим публична цялата информация“, обеща министър.
    Не на последно място той отбеляза, че е необходимо да се продължи модернизирането на института на съдебния заседател, както и да се подобри работата на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ