Последни новини
Министерството на правосъдието публикува проект на заповед за определяне на критериите и конкурсната процедура за избор на кандидат за съдия в ЕСПЧ
27.08.2014
      Във връзка с големия обществен интерес и значимостта на поста български съдя в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) министерството на правосъдието публикува проект на заповед за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, както и конкурсната процедура за предстоящия избор.
      Изготвянето на заповедта е в съответствие с чл.21 и чл.23 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
Едно от предложените в проекта изисквания към кандидатите е те да имат най-малко 10 години юридически стаж или да са юристи с 10-годишен опит и призната компетентност в областта на международното публично право или права на човека. Изрично се определя и възрастовата граница до 65 години за участие в конкурса.
      Пълният текст на проекта на заповедта може да бъде видян в раздел „Проекти на нормативни актове“ на страницата на Министерство на правосъдието. Мнения, препоръки и становища по него мога да се пращат до 5 септември т.г. (петък) на e-mail  pr@justice.government.bg .
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ