Последни новини
Министър Христо Иванов иска предложения от ръководствата на затворите за кандидатстване по европейски проекти
29.08.2014
      Срок от една седмица даде министърът на правосъдието Христо Иванов на началниците на затвори, да проведат срещи с представителите на Синдиката на надзирателите в България, за да се прецени дали може, като изключение, да се приложи 24-часов режим на работа на надзорно-охранителния състав.
      „Очаквам да се постигне съгласие между синдикатите и ръководствата на местата за лишаване от свобода така че там, където има недоокомплектоване на служители или пък затворите са на отдалечено място, да се приложи по-гъвкав режим, включващ  24-часови смени“, заяви днес министър Иванов, по време на Национално съвещание с ръководството на местата за лишаване от свобода и началниците на затвори.
      Една от основните задачи, която бе обсъдена, е провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври т.г. Очаква се да бъдат открити 19 секции, на територията на затворите и следствените арести, в които лицата с мярка „задържане под стража“ да могат да упражнят правото си на глас.
      По време на срещата се начертаха и конкретни цели за повишаване на сигурността в местата за лишаване от свобода, подобряване на битовите условия, привличане на честния сектор в инвестиционни проекти, както и подготовка за участие в проекти с европейско финансиране.
      По думите на министър Христо Иванов, да края на месец септември, ръководствата на всички места за лишаване от свобода трябва да предложат приоритети и стратегически цели за развитие на системата на изпълнение на наказанията до 2020 г., които да залегнат в бъдещите оперативни програми финансирани от фондовете на Европейския съюз.
      Във връзка с влизането в сила на новия Закон за МВР, с който заплатите на надзирателите се приравняват с тези на служителите в МВР, министър Иванов изиска от създадената наскоро работна група от ГДИН, изготвянето на точен разчет за допълнителните средства за заплати и социални придобивки. На база на този разчет ще се водят разговори с Министерството на финансите за увеличаване на бюджета на Министерство на правосъдието за 2015 г. , заяви министърът.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ