Последни новини
Министерство на правосъдието удължава срока за подаване на проектни предложения по Малката грантова схема по Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм
10.09.2014
     Министерство на правосъдието, в качеството си на Програмен оператор на Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, удължава срока за подаване на проектни предложения по Малката грантова схема до 17:30 ч. на 30 септември 2014 г. В тази връзка срокът за приемане на въпроси от потенциални кандидати на имейл  NFMBG152@justice.government.bg или по пощата (до екипа за управление на Програма BG 15) е до 10 календарни дни преди крайния срок- 20 септември 2014 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ