Последни новини
Министърът на правосъдието Христо Иванов подписа заповед за определяне на критериите и конкурсната процедура за избор на кандидат за съдия в ЕСПЧ
10.09.2014

   Министърът на правосъдието Христо Иванов подписа днес заповед за определяне на критериите и конкурсната процедура за избор на кандидат за съдия в Европейския съд по правата на човека. Изготвянето на заповедта е в съответствие с чл.21 и чл.23 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
    Изборът за български съдия ще бъде проведен на няколко етапа – допускане по документи на кандидатите; писмен тест на английски и френски език; публично събеседване с издържалите теста и оценяване, класиране и обявяване на одобрените кандидати.
    Предстои да бъде формирана комисията по провеждане на избора, която ще се състои от експерти по международно публично право в областта на правата на човека и с доказани познания по английски и френски език. България трябва да представи своите кандидати за съдия пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа до 3 ноември.
    Проектът на заповед беше публикуван на страницата на Министерство на правосъдието, като до 5 септември можеха да се изпращат мнения, препоръки и становища. Бяха проведени работни срещи с правозащитни и неправителствени организации за прецизиране на текстовете от заповедта. 
    Пълният текст на заповедта може да бъде видян в секция „Европейския съд по правата на човека“ на страницата на Министерство на правосъдието.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ