Последни новини
Министерството на правосъдието публикува Наръчник по Европейката конвенция по правата на човека за неюристи
03.10.2014

      Министерството на правосъдието публикува „Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи“.
      Наръчникът, предоставен от Съвета на Европа, и преведен на български, е достъпен на сайта на министерството в секция „Права на човека“, рубрика „Документи по права на човека“.
      Документът съдържа лесно достъпна и синтезирана информация относно разпоредбите на Конвенцията, обяснения и примери от практиката на Европейския съд за правата на човека и за допуснати нарушения на Конвенцията, довели до осъдителни решения.
      Печатният тираж на изданието ще бъде предоставен на различни административни органи в София и страната, чиито служители имат пряк и ежедневен контакт с гражданите, в т.ч.  на институции, предоставящи грижи за уязвими лица. Сред тях, специално внимание е обърнато на правоохранителните органи и в частност органите в системата на МВР, както и на служителите в местата за задържане и лишаване от свобода.
      Наръчникът има за цел да предостави на длъжностните лица  практически насоки за спазване на гарантираните от Конвенцията права в тяхната работа, за да се избегнат, доколкото е възможно нарушения на правата на човека.
      Изданието се реализира в изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ”, предвиждащ създаването на обучителни материали с коментари и анализи на разпоредби на Европейската конвенция. Проектът се финансира по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г., Програмна област BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и се изпълнява от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” в партньорство със Съвета на Европа.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ