Последни новини
Заместник министър–председателят и министър на правосъдието Христо Иванов ще вземе участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург
09.10.2014
      Заместник министър–председателят и министър на правосъдието Христо Иванов ще участва в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 10 октомври 2014 г.
      По време на съвещанието министър Иванов ще представи пред Съвета позициите на България по ключовите теми, включени в дневния ред:
  • Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура 
  •  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
  •  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство
  •  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.
      Срещата ще се проведе в сградата на Съвета на Европейския съюз, като сутрешна сесия на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ ще започне в 10.00 часа.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ