Последни новини
Комисията за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека обяви одобрените кандидатури
10.10.2014
    Виктор Соловейчик, Йонко Грозев и Таня Куцарова – Христова са одобрените три кандидатури за български съдия в Страсбург. Tова реши днес Комисията за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека.
    След приключване на публичното събеседване с кандидатите за съдия в ЕСПЧ, което се проведе на 8 октомври т.г. в Съдебната палата в София, Комисията е оценила представянето на всеки от участвалите кандидати съгласно изискванията от заповедта на министъра на правосъдието за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите. Крайната оценка от устното събеседване е сформирана като средно аритметично число от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
    Предстои одобрените кандидатури да бъдат предложени и одобрени от Министерски съвет и да бъдат предложени на ПАСЕ. Според регламента се очаква България да изпрати три равностойни кандидатури за съдия в ЕСПЧ.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ