Последни новини
Министър Христо Иванов издаде заповед за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
18.11.2014

      Министърът на правосъдието Христо Иванов насрочи конкурс за заемане на 68 вакантни места за частни съдебни изпълнители в страната.
      Първият изпит, който ще е писмен, ще се проведе на 14 февруари 2015 г. от 10 часа. До устен изпит ще се допускат кандидатите, издържали писмения с оценка не по-малко от много добър (4,50), предвижда Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители.
      В заповедта е уточнено, че устният изпит ще се проведе не по-рано от 10 дни след обявяване на резултатите от писмения, по график за явяване на участниците по азбучен ред, публикуван на сайта на Министерството на правосъдието.
      Примерните теми, по които конкурсната комисия ще определя въпросите за устния изпит, както и нормативната база и литературата, необходими на кандидатите за писмената част от изпита, са посочени в Приложение №1 към заповедта.
      В заповедта на министър Иванов са посочени още и 25-те съдебните райони, за които ще се съревновават кандидатите за частни съдебни изпълнители.
      Документи за участие в конкурса могат да се подават със заявление до министъра на правосъдието, чрез Съвета на камарата на ЧСИ (София, ул. „Пиротска“ №7, ет. 4) в 20-дневен срок от днес.
      Провеждането на процедурата цели равномерното разполагане на частните съдебни изпълнители на територията на страната, гарантиране на гражданите равен достъп до правосъдие, както и предотвратяване на нелоялната конкуренция в съдебното изпълнение.
      Цялата Заповед за условията и реда за провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители, Приложение №1 към нея и Образеца на заявление за участие, можете да видите тук:http://mjs.bg/65

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ