Последни новини
Христо Иванов утвърди правила за работата на Обществения съвет към министъра на правосъдието
01.12.2014

     Министърът на правосъдието Христо Иванов утвърди Правила за работата на Обществения съвет. Съветът е консултативно звено към министъра на правосъдието за обсъждане на позиции и инициативи, свързани с решаването на проблеми от специалната компетентност на министъра на правосъдието, имащи отношение към реформата на съдебната система, при спазването на публичност и прозрачност.
   Всички организации, които имат желание да участват в Обществения съвет към министъра на правосъдието, следва да попълнят Регистрационната форма и да я подадат в срок до 12.12.2014 г. на следния електронен адрес: public.council@ justice.government.bg.
    След изтичане на срока ще бъдат разгледани подадените кандидатури и ще бъде издадена заповед на министъра на правосъдието за сформиране на Обществения съвет.

Правилата за работата на Обществения съвет са публикувани на сайта на Министерство на правосъдието в раздел „Нормативни актове” /„Правилници, инструкции и  заповеди” /.
http://mjs.bg/20/

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ