Последни новини
Дискусия "Конституционни аспекти на реформата във ВСС"
18.12.2014
    Обсъждане на тема „Конституционно-правен дебат за състава и структурата на ВСС през призмата на актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа“ ще се проведе на 19 декември 2014 г. от 10 до 12 часа в София хотел Балкан – Шератон, зала „Рила“.  Събитието се организира от сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ (ПРСС) в рамките на проект "Утре - устрем за трайно развитие и единство", финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (http://www.ngogrants.bg/)"
     Целта на дискусията е да фокусира започналия дебат относно състава и структурата на Висш съдебен съвет. За участие в дискусията са поканени представители на академичната общност, неправителствения сектор и на професионалните магистратски организации, членове на Висшия съдебен съвет. Събитието ще бъде открито от министъра на правосъдието Христо Иванов, омбудсмана Константин Пенчев и адвокат Диляна Гитева от ПРСС.
     В програмата са включени изказвания на бившите конституционни съдии проф. Пенчо Пенев и Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, и на Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт „Отворено общество“-София.
    Събитието е открито за журналисти.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ