Последни новини
Министър Златанова поздрави участниците в Годишното събрание на Съюза на съдиите в България
25.10.2013

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова присъства днес, 25 октомври 2013 г., в Пловдив,  на Годишното отчетно общо събрание  на Съюза на съдиите в България.  Министър Златанова поздрави участниците във форума. В словото по повод откриването на събитието, тя каза:

     За мен е чест да ви приветствам и да пожелая от сърце ползотворна работа на вашия форум - Годишното отчетно общо събрание на Съюза на съдиите в България, най-старата и голяма магистратска организация у нас.
      Убедена съм, че през тези два дни тук ще бъдат споделени много проблеми и формулирани конкретни идеи за по-ефективната работа на съдилищата и изобщо на нашата съдебна система. Вероятно ще стане дума и за натовареността на съдиите, и за случайното разпределение на делата, и за съдебното бюджетиране, и за атестирането, и за отстояването независимостта на съдебната власт, и за  материалната база (която много често не отговаря на нашите нужди и желания), и за толкова още наболели, конкретни проблеми…  Но всичко това, всъщност, ще бъде един сериозен и много навременен разговор за бързото, ефективното и прозрачното правосъдие – такова, за каквото настоява и каквото заслужава обществото ни.
      Давам си сметка, че в немалък период от време диалогът между Съюза на съдиите в България и изпълнителната власт, меко казано, не беше изряден. И на моменти това нарушаваше принципите на разделението на властите и  на независимостта на съда и неговите решения. При такъв подход рискът от слаб ефект и дори от отстъпление в общите действия, е неминуем, а и лесно се наслагва впечатление, че магистратите и съдебната система са единствените виновни за неудачите, както и за корупционните практики – преувеличени или не – в гилдията. Мисля, че този период на реална или мнима конфронтация и на натиск вече е минало и че възстановеното доверие и конструктивният диалог са верните подходи. Заради това много държах с личното си присъствие на вашето събрание да засвидетелствам уважение и признание към вършеното от вас.
     Далеч съм от намерението да отправям от тази трибуна оценки и препоръки на вашата организация. Но искам да подчертая, че – особено в последната година - съпричастието към най-важните въпроси на съдебната ни система, бързата реакция и изявената професионална позиция станаха същностни черти  в дейността на Съюза на съдиите в България. И, като че, точно в този период съдиите показват, че имат готовност да поемат отговорност и да бъдат носители на промяната.
       Мнозина смятат, че съдебната реформа днес е по-възможна от всякога - налице е ясна рамка от международни стандарти, изисквания и препоръки към България, натрупан е значителен опит от досегашните промени, от обществено-политическото развитие и от борбата за отстояване независимостта на съдебната власт от вътрешен и външен натиск, а и гражданското негодувание от недъзите на системата също е фактор в тази посока.
      В устава на вашия съюз е записано, че той е „независима, доброволна, професионална организация, обединяваща съдиите и съдействаща за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси, за укрепване на престижа на съдилищата“. Смятам, че вие, уважаеми колеги, действате според  устава, но и по убеждение да се случи реформата на съдебната ни система. Вие и вашият съюз сте конструктивни партньори и дейни участници в този процес. И в подкрепа на това могат да бъдат изтъкнати множество доказателства – семинари, конференции, декларации, становища и предложения за промяна по важни и понякога болезнени за системата въпроси, обсъждания, кръгли маси,, обучения…
      Реформата е и политическа задача, тя изисква консенсус между партиите в парламента. Но при нейното осъществяване задължително трябва да бъде отчетено мнението на обществото и – разбира се, - на магистратите. И бъдещите стъпки да бъдат насочени към засилване на независимостта, отчетността, достъпността и качеството. Още през 2006 година Европейската комисия поиска от нас да създадем условия за независимост и отчетност в системата. Знаем, че независимостта е основен елемент на правовата държава, а отчетността спомага обществото да вярва на своите магистрати.
      Вие, уважаеми колеги, знаете, че голяма част от препоръките и в последния доклад на Европейската комисия се отнасят точно до човешкия фактор в съдебната система. И разбирате, че от работата на всеки магистрат зависи имиджът на системата. За съжаление, в  социологическите изследвания, а и в реалността, този имидж днес не е на равнището, което желаем. И тук искам да подчертая, че реформата не я провеждаме под диктовката и заради настояванията на европейските ни партньори, а заради нас самите, тя е наистина необходима на България, на гражданите й днес.
      Министерството на правосъдието, като част от изпълнителната власт, в същото време има много тясна връзка със съдебната система, с решаването на нейните проблеми и най-вече с осъществяването на реформата. Добрият диалог, конструктивното партньорство,  в случая е единствената гаранция за успех в работата. Този диалог трябва да поддържаме на ниво, което удовлетворява очакванията на българските граждани и на европейските ни партньори.
      В министерството активно се работи върху пакет законопроекти, свързани със съдебната реформа и стремежът е до края на годината той да бъде готов. Ще ми се, преди да пристъпим към обличането на тези промени в законодателни предложения, да направим широко обсъждане в обществото и магистратските среди, за да сме сигурни, че това е реформата, която всички искаме да направим.
      Уважаеми съдии, вие сте съвестта на обществото – най-убедените защитници на истината и справедливостта в държавата. Така трябва да бъде и смятам, че е така. Използвам случая да поздравя вас и - във ваше лице - всички съдии в България и специално да подчертая убедеността си, че всички вие ще отстоявате с професионализъм и почтеност своето достойно място в общите усилия за правов ред в страната. Вярвам дълбоко, че само общите ни усилия ще гарантират желаната резултатност и върховенство на закона в полза на държавата и на нейните граждани.
    Пожелавам още веднъж успех на вашия форум!

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ