Последни новини
Министър Зинаида Златанова: Министерство на правосъдието работи по събирането на данни за съставяне на съдебна карта
16.12.2013

    „Още от встъпването ми в длъжност като  министър на правосъдието, а и като човек, който от години работи  с Европейската комисия, един от първите ми ангажименти беше свързан с осъществяване на напредък по въпросите за случайното разпределение на делата и натовареността на магистратите.” Това заяви днес, 16 декември 2013 г. заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на работна среща „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии”.
     По време на срещата, която се проведе в Националния институт на правосъдието, министър Златанова каза, че е изключително удовлетворена от доброто сътрудничество със съдебната власт и в частност с Висшия съдебен съвет от началото на мандата. „Не мога да не отбележа, че само за на няколко месеца Висшият съдебен съвет извърши конкретни стъпки за намаляване натовареността на магистратите. Високо оценявам, че за пръв път от няколко години насам се провежда конкурс за магистрати”, заяви вицепремиерът и допълни, че при икономическата криза, която все още има в страната,  това може да се определи и като подкрепа за много млади хора да намерят място в правосъдната система. „Висшият съдебен съвет  предприе действия и за съставяне на съдебна карта, за да се оцени реалната натовареност в различните съдебни райони. Министерството на правосъдието вече работи по събирането на специфичните данни, които са необходими за съставянето на картата”, отбеляза още министър Златанова.
      Днешният форум, който ще продължи 3 дни, е част от дейностите по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с  изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, изпълняван от Висшия съдебен съвет по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Една от целите на проекта е именно изработването на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система с акцент върху разработени качествени показатели и критерии, което да доведе до преодоляване на проблема с неравномерното разпределение и оптимизаране на работата, както на отделните магистрати, така и в органите на съдебната власт.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ