Последни новини
Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова подписа Споразумение със Синдиката на служителите в затворите в България
18.12.2013

     Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова подписа днес, 18 декември  2013 г., Споразумение със Синдиката на служителите в затворите в България. Това е първият подобен документ, който урежда формите за сътрудничеството между министъра на правосъдието и Синдиката, начините за взаимодействие, както и условията за осъществяване на социална дейност.
      Споразумението урежда сътрудничеството между министъра на правосъдието и Синдиката при осъществяване на социалния диалог в Министерство на правосъдието, като целта е гарантиране и защита на социално-икономическите и професионални права и интереси на работещите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и в Главна дирекция „Охрана”.
     Сред основните цели на документа е съгласуване при изготвяне на общи становища, експертни оценки и осъществяване на обсъждания на законопроекти и подзаконови актове, засягащи социално-икономически, трудови и професионални права на служителите в двете специализирани дирекции, подчинени на министъра на правосъдието, както и взаимопомощ в различни направления на дейност за повишаване ефективността на двете институции
      “Подписаното днес Споразумение е в изпълнение на поетите от Министерство на правосъдието ангажименти към работещи в системата на местата за лишаване от свобода”, заяви по време на официалното подписване министърът на  правосъдието Зинаида Златанова.
       Заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов подчерта, че предстои и изпълнение на друг от поетите ангажименти, а именно - увеличение на работните заплати от 1 януари 2014 г. с 5%.
      „Споразумението е плод на 4-годишно очакване. Това е първият екип на Министерство на правосъдието, който ни обърна внимание и се съгласи с нашите искания”, заяви председателят на Управителният съвет на ССЗБ Иван Петров.

 

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ