Последни новини
Срещата със служителите на затворите се отлага до изготвяне на конкретен план с мерки
19.01.2015
   Обявената за днес среща между ръководството на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и представители на Синдиката на служителите в затворите в България се отлага заради искането на ГДИН за допълнително време за представяне на план за административни, финансови и организационни мерки за оптимизиране на дейността и разходите.
   Становището на ГДИН е, че за изготвянето на детайлен анализ на дейността и възможностите за оптимизация по звена в рамките на системата за изпълнение на наказанията е необходимо повече време и това не може да стане в краткия срок, определен при срещата с протестиращите служители на 10 януари т.г. Тогава ръководството на МП изиска от главния директор на ГДИН да изготви план за комплексни мерки до 16 януари, с ангажимента този план да бъде обсъден на 19 януари в същия формат.
    Очаква се утре в „Държавен вестник” да бъде публикувано Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет. Постановлението задължава всички администрации в срок до 15 февруари т.г. да разработят мерки за оптимизиране на разходите за персонал според утвърденото с годишния закон за бюджета, а до 28 февруари – да предприемат действия за промени в устройствените правилници на структурите от системите им.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ