Последни новини
Комисията за избор на генерален адвокат в СЕС започна работа
20.01.2015

   Юристите, които в срока до 16 януари т.г. са заявили участие в конкурсната процедура за избор на Генерален адвокат от страна на България в Съда на ЕС, са (по азбучен ред на първите имена):
1. Ана Велкова
2. Атанас Семов
3. Биляна Калчева – Тотева
4. Димитър Стефанов
5. Иван Гьоров
6. Катерина Йочева
7. Мариела Ачева
8. Марияна Кънчева
9. Пламен Борисов
10. Ренета Мишонова – Хальова
   Вчера комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз проведе първото си заседание в Министерство на правосъдието. Членовете на комисията единодушно са избрали за председател на комисията г-жа Ваня Алексиева. Преди това те са попълнили декларации за липса на личен интерес от провеждането на избора, както и за липса на отношения с някого от кандидатите. 
   Комисията е взела решение да насрочи заседанието по допускане до участие в конкурса на подалите заявление кандидати за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз на 21 януари 2015 г. от 17.00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието.

С протокола от първото заседание на комисията можете да се запознаете в рубриката „Кариери”.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ