Последни новини
Нови 243-ма кандидати са допуснати до участие в конкурса за ЧСИ
24.01.2015
      Със заповед от днес, 24 януари,  министърът на правосъдието Христо Иванов одобри допълнителен списък от общо 243 кандидати, допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители. Така общият брой на допуснатите кандидати до писмения изпит на 14 февруари става 499.
      В конкурса за обявените общо 68 свободни места за ЧСИ в страната, документи подадоха 557 души.
      На 30 декември 2014 г. със заповед на министър Иванов до участие в конкурса бяха допуснати 256 кандидати с изрядни документи.
Останалите 301 кандидати имаха възможност в 7-дневен срок да отстранят посочените нередовности по документите за участие. Този срок изтече на 12 януари т.г.
      След допълнителна преценка на новоподадените заявления, комисията към Министерството на правосъдието е одобрила документите на още 243-ма души.
      Недопуснатите до участие кандидати са 58. От тях 46 човека въобще не са подали нови заявления за отстраняване на нередовностите, двама не са подали заявления в срок, а останалите десет души са подали заявления в срок, но не са успели да отстранят нередовностите – изцяло или частично.
      Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати са обявени на таблото за обяви в МП и на интернет страницата на министерството (в рубриката „Кариери“).
      В 7-дневен срок от обявяването им Камара на частните съдебни изпълнители трябва да даде мнение за общественото доверие, с което се ползват кандидатите, допуснати до конкурса.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ