Последни новини
Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов поздрави работещите в ГДИН с професионалния им празник
29.01.2015

   Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов днес поздрави работещите в системата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) по повод професионалния им празник.
    На днешната дата, 29 януари, своя професионален празник честват работещите в системата на затворите и арестите.
29 януари е обявен за празник на ГДИН с Решение № 862 на Министерския съвет от 15.12.2006 г., защото на тази дата преди 136 години се слага началото на новата наказателно-изпълнителна система в България. На 29 януари 1879 г. са утвърдени Привременните правила за учредяването на затворите от  императорския руски комисар А. М. Дондуков- Корсаков, един исторически документ за системата.
    Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” е специализирана административна структура, юридическо лице към министъра на правосъдието. Тя упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби.
    Дейността й е регламентирана в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и е свързана с изпълнението на наказанията доживотен затвор, лишаване от свобода и пробация, и на мярката за неотклонение задържане под стража в местата за лишаване от свобода.
     Териториалните служби на ГДИН са:
     - 12 затвора с 22 затворнически общежития от открит и закрит тип;
    - 1 поправителен дом за непълнолетни момчета в гр. Бойчиновци и 1 поправителен дом за непълнолетни момичета към затвора в гр. Сливен;
   - 27 областни служби “Изпълнение на наказанията” /ОС “ИН”/ със сектори “Арести” и “Пробация”.
     Служителите в ГДИН и в териториалните й служби са държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

Поздравление на заместник-министъра на правосъдието Андрей Янкулов към работещите в системата на ГДИН

    От името на министъра на правосъдието Христо Иванов и лично от мое име честитя професионалния празник на всички служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”!
    От  29 януари 1879 г., когато са утвърдени Привременните правила за учредяване на затворите в България, до днес системата за изпълнение на наказанията функционира като специализирана административна структура.
    В хода на съдебната реформа и цялостното усъвършенстване на системата за изпълнение на наказанията, служителите в местата за лишаване от свобода полагат усилия да се справят със задълженията си в сложните условия на финансови ограничения и да дават своя принос за правовия ред и законността в държавата.
    Пред ГД „Изпълнение на наказанията” стоят трудни и отговорни задачи, свързани с реформирането на пенитенциарната система в България в съответствие с европейските стандарти. Промените ще стават по-успешни в бъдеще, само ако непрекъснато се подобряват както професионалният мениджмънт, така и условията за труд  и  квалификацията на служителите.
   Вярвам, че целият екип на ГД „Изпълнение на наказанията” осъзнава високите отговорности и ще работи с още повече енергия и последователност и в бъдеще.
    Използвам случая, за да пожелая на всички служители на ГД „Изпълнение на наказанията” здраве, сили и професионални успехи.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ