Последни новини
Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева: България предвижда пилотно въвеждане на специализирани състави за непълнолетни нарушители в 5 съдилища
03.02.2015

      Създаването на правосъдна система за деца е приоритет за Министерството на правосъдието. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева в изказването си пред Световния конгрес Световния конгрес за младежкото правосъдие в Женева, който приключи на 30 януари т.г. Тя допълни, че министерството е ангажирано с провеждането на реформа, насочена към осигуряването на адекватна правна и регулаторна рамка, съответстваща на международните и европейски стандарти, която да гарантира пълно зачитане на правата на детето, справедлив процес и използването на лишаването от свобода на детето като крайна мярка.
      За първи път около 900 участници от над 80 страни - държавни служители, представители на съдебната власт, на експертни органи за правата на детето, на гражданското общество и на неправителствени организации, имаха възможност да обменят добри практики и да обсъдят заедно стъпки по прилагането на международните стандарти и правата на децата в младежкото правосъдие.
      Иницииране на промени в Наказателно-процесуалния кодекс, насочени към гарантиране интереса на децата, станали жертви на престъпление или деца в конфликт със закона, са част от мерките, които ще се предприемат в тази насока, подчерта заместник-министър Мичева-Русева. Идеята е все по-малко деца да отиват в институции или в поправителните домове като вид наказание. „Необходимо е да се предвидят други възпитателни мерки и да се даде втори шанс на децата-правонарушители”, каза още пред Световния конгрес заместник-министърът. Тя обяви, че благодарение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество страната ни предвижда пилотно въвеждане на специализирани състави за непълнолетни в 5 съдилища.
      В изказването си в Женева заместник-министър Мичева-Русева акцентира и върху друг елемент за успешна съдебна реформа, напълно съобразена с правата на децата, а именно изграждането и укрепването на компетенциите на всички професионалисти, работещи с деца. Във връзка с това, в края на февруари в София предстои обучение на съдии, прокурори, социални работници и полицаи. Обучението е в рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, който се изпълнява от Министерство на правосъдието по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Заместник-министър Мичева-Русева обяви още, че в България вече са изградени 14 специализирани помещения за изслушване и разпит на деца, а до края на 2015 г. предстои откриването на още 5 т.нар. „сини стаи”.

      От утре работна група в Министерството на правосъдието започва работа върху План за действие по проблемите на младежкото правосъдие.  Сред първите й задачи е очертаване на механизми за въвеждане на възстановителното правосъдие у нас. Световната практика за работа с правонарушители показва, че провеждането на  т.нар. семейни конференции, на които се събират членовете на семейството, роднини, преподаватели, както и пострадали от действията на детето, дава добри резултати. По време на тези семейни конференции се търси общ вариант как детето да бъде реинтегрирано, а не да бъде изпратено в дом. В някои държави само 8 %  от децата извършват ново нарушение, а останалите се превъзпитават.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ