Последни новини
Министър Иванов внесе предложение за дисциплинарно производство срещу Румяна Ченалова
05.02.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов внесе днес в деловодството на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Румяна Ченалова, съдия в Софийския градски съд (СГС), за допуснати от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).  На ВСС се предлага, след съответна проверка и оценка на изложените факти и констатации, да наложи съответно на тежестта на нарушенията дисциплинарно наказание.
      Предложението на министър Иванов е изготвено въз основа на констатациите, направени в хода на проверката на дейността на г-н Панайот Велков в качеството му на временен синдик, назначен от съдия Ченалова по няколко търговски дела, както и на база на проверка по сигнал от 7 януари 2015 г., депозиран в деловодството на Министерството на правосъдието от „Обединена българска банка” АД, по повод на действията на съдия Румяна Ченалова по четири търговски дела: т. д. № 4887/2011 г. по описа на СГС; т. д. № 3884/2011 г. по описа на СГС; т. д. № 649/2011 г. по описа на СГС и т. д. № 3641/2013 г. по описа на СГС.
      Упражняването от страна на министъра на правосъдието на правомощията му по чл. 312, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт не е прецедент. През 2000 г. по предложение на тогавашния министър на правосъдието във ВСС е внесено предложение за дисциплинарно производство срещу съдия Румяна Паликарова от СГС, Фирмено отделение, което предложение е прието от ВСС за основателно и въз основа на това е било наложено дисциплинарно наказание на съдията (6 октомври 2000 г.). Действията на съдия Паликарова, представляващи дисциплинарно нарушение, са едно от основанията за осъждане на България по делото „Шести май инженеринг ООД“ и други срещу България (решение на ЕСПЧ от 20 септември 2011 г.)
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ