Последни новини
Министерството на правосъдието обявява горещ телефон и имейл адрес за сигнали относно конкурса за ЧСИ
11.02.2015
      Министерството на правосъдието обявява горещ телефон 02/987 06 97 и адрес на електронна поща  signals@justice.government.bg, на които ще могат да се подават сигнали за нередности във връзка с провеждания конкурс за частни съдебни изпълнители. 
      Министерството приканва всички граждани, които имат конкретни данни за нередности при провеждането на конкурса или за корупционни действия във връзка с него, да съобщят за това на посочения телефон или по електронната поща. 
Всички сигнали, които подлежат на проверка, включително и анонимните, ще бъдат разгледани.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ