Последни новини
Министерството на правосъдието готви пълен анализ на състоянието на съдебните сгради в страната
11.02.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов изпрати днес писма до всички председатели на съдилища в страната, до главните секретари на Висшия съдебен съвет и на администрацията на главния прокурор, както и до директора на Националния институт на правосъдието, с искане за информация за необходимостта от извършване на неотложни ремонти на сградите, предоставени за стопанисване и ползване от органите на съдебната власт. Становищата са необходими във връзка с подготвяния от Министерството на правосъдието пълен анализ за състоянието на сградния фонд на съдебната власт.
      Целта е да се изготви средносрочен план за неотложните ремонтни дейности, свързани с конструктивната сигурност на сградите, с оглед осигуряване на оптимална работна среда на магистратите и служителите.
      В писмата до председателите на съдилища министър Иванов препоръчва още да бъде обследвана необходимостта от изграждане на съоръжения в съдебните сгради за улесняване придвижването на хора с увреждания.
      Междувременно, със заповед на министър Христо Иванов от 10 февруари т.г. в МП е формирана междуведомствена работна група, която да извърши оглед на съдебните сгради на територията на София.
      Членовете на работната група трябва в 10-дневен срок да съберат информация и данни за ползваната площ по институции и функционалното архитектурно разпределение на сградите, доказаната потребност от предоставяне на допълнителна площ, ползваната площ с отпаднала необходимост, щата и очакваните промени в състава, както и експлоатационното състояние на сградите, вида и прогнозната стойност на необходимите ремонти.
      На базата на анализа за състоянието на сградния фонд, междуведомствената работна група ще да изготви доклад с предложения за ефективното управление на имуществото на съдебната власт в София.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ