Последни новини
Публикуван е електронен бюлетин – годишен каталог „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България през 2014 г.“
24.02.2015

      Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” (ППРБЕСПЧ) публикува днес на страницата на Министерството на правосъдието електронен бюлетин – годишен каталог „Решения на ЕСПЧ по дела срщу България през 2014 г.“.
      Бюлетинът съдържа кратки резюмета на всички постановени през 2014 г. решения на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България, включително решения по допустимост. Решенията на Съда са систематизирани по текстове от Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на тримесечния бюлетин „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“, където е публикувано съответното решение. Посочени са и линкове към оригиналния текст на решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на български език на част от решенията, публикувани на сайта на МП.
      Създаването и поддържането на електронния бюлетин е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

      Бюлетинът годишен каталог може да видите тук:
      http://goo.gl/qPuzE3

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ