Последни новини
Устният изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители ще се проведе от 6 до 11 март 2015 г. в НИП
26.02.2015
   Устният изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители (ЧСИ) ще се проведе в дните от 6 до 11 март 2015 г. в сградата на Националния институт на правосъдието (ул. „Екзарх Йосиф“ 14) от 8.30 часа всеки ден.
    В рубриката „Кариери“ на сайта на Министерството на правосъдието е публикуван списъкът на допуснатите до устния изпит общо 188 кандидати, както и графикът за явяването им по азбучен ред на първите имена. В графика за изпита на 6-ти и 7-ми март са включени 32-ма кандидати, а в следващите 4 дни е предвидено да бъдат изпитани по 31 души.
   Един от кандидатите е изключен от списъка от първоначално обявените за допуснати до устен изпит общо 189 кандидати - поради явна фактическа грешка, коригирана от комисията. Той има 36 верни отговора от теста, което според регламента (Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители) води до оценка добър (4.00), но в протокола погрешно срещу неговото име е изписана оценка много добър (4,50).
    От периода от 18-ти до 24-ти февруари всички кандидати имаха възможност да се запознаят с  писмените си работи.
Конкурсната комисия съставя списък с две групи въпроси по темите, посочени в приложение № 1 към заповедта на министъра на правосъдието Христо Иванов от  20.10.2014 г. По време на изпита кандидатите ще теглят на случаен принцип по един въпрос от всяка група.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ