Последни новини
Кандидатите за нотариуси могат да подават заявления за участие в конкурса в едномесечен срок от днес
27.02.2015
      От днес започва да тече едномесечен срок за подаването на документи за участие в конкурса за нотариуси.
      Заповедта на министъра на правосъдието Христо Иванов,  с която насрочва конкурс за заемане на 111 вакантни места за нотариуси в страната, бе публикувана днес, 27 февруари, в „Държавен вестник“.
      Според т.3 от заповедта,  документите за участие се подават с писмено заявление (образец) до министъра на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ №1, в едномесечен срок от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“. Образецът на заявлението е публикуван в раздел „Кариери“ на сайта на Министерството на правосъдието.
      Всички кандидати, които са подали документи за участие след публикуването на заповедта на министъра на правосъдието за насрочване на конкурса на 10 ноември 2014 г.,  и преди обнародването й в „Държавен вестник“ на 27 февруари т.г, следва да подадат отново необходимите документи, заедно със заявлението по образец.
      Конкурсната процедура включва два етапа – писмен и устен изпит.До устен изпит се допускат кандидатите издържали писмения изпит с оценка над добър (4).
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ