Последни новини
МП спешно търси подходяща сграда за Районна прокуратура - Кюстендил
20.03.2015
      Главният секретар на Министерството на правосъдието (МП) Ивелина Николова и началникът на отдел „Имоти на съдебната власт“ Благовеста Янева днес ще се срещнат с кмета на община Кюстендил г-н Петър Паунов и областният управител на област Кюстендил г-н  Виктор Янев и ще направят проверка на съдебните сгради на територията на града, които се стопанисват от МП.
      Ще бъдат обсъдени варианти за предоставяне на подходяща сграда за временно настаняване на магистратите и служителите на Районна прокуратура - Кюстендил, които в момента обитават неподходяща сграда, при условия, които застрашават живота и здравето им.
На 27.02.2015 г. до Агенцията по обществените поръчки е изпратено предварително обявление за провеждане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР в сграда за нуждите на Окръжна прокуратура и Районна прокуратура, находяща се на ул. „Гороцветна“ № 14, гр. Кюстендил“. Министерството на правосъдието има готовност до края на март да обяви обществената поръчка.
      Проблемите със сградата в Кюстендил са идентифицирани още през 2008 г., но до средата на м.г. не са били предприемани никакви действия в тази насока. Направено е преразпределение на капиталовите средства, за  да се обяви съответна обществена поръчка.
Министерството на правосъдието вече съобщи, че е в процес на разработване на пълен анализ за състоянието на сградния фонд на съдебната власт.
      Изпратени са писма до всички председатели на съдилища в страната, до главните секретари на Висшия съдебен съвет и на администрацията на главния прокурор, както и до директора на Националния институт на правосъдието, с искане за информация за необходимостта от извършване на неотложни ремонти на сградите, предоставени за стопанисване и ползване от органите на съдебната власт.
      Целта на ръководството на МП е да бъде изготвен средносрочен план за неотложните ремонтни дейности, свързани с конструктивната сигурност на сградите и да се осигури оптимална работна среда на магистратите и служителите. Ще бъдат положени максимални усилия такъв анализ и план за действие да са готови до средата на април.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ