Последни новини
Министерството на правосъдието оказа съдействие за незабавно изпълнение на съдебно решение във връзка с Регламент (ЕО) 2201/2003 за връщане на три деца в родината им
20.03.2015

      Посолството на Полша в България изказа благодарност на заместник-министър Вергиния Мичева Русева за оказаното съдействие от Министерството на правосъдието на полските власти по бързото изпълнение на съдебно решение във връзка с Регламент (ЕО) 2201/2003 на Съвета за връщане в родината на три деца, полски граждани, изоставени от майка им на територията на Република България.
      Децата, чиито двама родители не са български граждани, бяха предадени на полски им настойници, определени със съдебно решение на полския съд, след като Министерството на правосъдието гарантира пред българските социални и гранични служби директното прилагането на чл. 21 пр.1  от Регламент (ЕО) 2201/2003 на Съвета (Решение постановено в една държава-членка се признава в друга държава-членка без изискване за специални процесуални действия.) Процедурата се прилага в случаите, в които няма оспорване по въпроси, свързани с упражняване на родителски права.
Децата, които са на възраст 10 г., 8 г. и 3 г., са с полско гражданство и с данни за последно постоянно пребиваване в Швеция. Доведени са у нас от майка им, която живее известно време с българин, преди да ги изостави и да излезе от страната.
      На 1 ноември 2014 г. на Националната телефонна линия за деца 116 е подаден сигнал, че децата са без родителска грижа. Случаят веднага се поема от Териториалната дирекция по Социално подпомагане в Добрич. Тя предприема последователно законовите мерки за закрила на децата  - поставяне на полицейска закрила и настаняването им в институция.
      Проверката на социалните служители установява, че децата нямат близки или роднини, които могат да поемат грижата за тях в България. Цялата информация по казуса е изпратена на посолството на Полша в София.
      На 6 февруари Министерството на правосъдието е уведомено от посолството на Полша, че има постановено решение от 19 декември 2014 г. на Районния съд във Варшава, с което са определени настойници на трите деца. Приложени са също три заповеди на полските магистрати за настаняване на всяко от децата в конкретен социален дом в родината им.
      Министерството на правосъдието гарантира пред българските институции, работещи по случая, незабавното прилагане на решението във връзка с  Регламента 2201/2003  и децата успешно са предадени на техните настойници на 13 февруари.
      В отдел “Международна правна закрила на детето и акредитирани организации” към МП днес бе получено официално потвърждение от Министерството на правосъдието в Полша, че счита случая за уреден.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ