Последни новини
Издадена е заповед за преустройството на Военното НДК
21.03.2015
      Главният архитект на Столична община Петър Диков издаде заповед на 20 март т.г. за одобрение на проекта по преустройство на сградата на бул. „Ген. Скобелев“ № 23 в София (т.нар. Военно НДК).
      Строителните и монтажни работи по преустройството на сградата за нуждите на Софийския районен съд и на Софийската районна прокуратура, могат да започнат след изтичане на 14 дневния срок за обжалване по реда на л. 149,ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
      За цялостното преустройство на сградата, която е собственост на Министерството на правосъдието, бяха отпуснати 10,7 млн. лв. от Министерски съвет на 11 март т.г.
      Ремонтните дейности трябва да се осъществят от строителния Консорциум „РСРП“ - София, който спечели обществената поръчка за проектиране и извършване на строително-монтажните работи на 6 декември 2012 г. 
   
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ