Последни новини
Торбьорн Ягланд: Българският компенсаторен механизъм за вреди от бавно правосъдие е пример за добра практика
26.03.2015
      Заместник-министърът на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева е ръководител на българската делегация на конференцията на високо ниво на тема „Приложението на Европейската конвенция за правата на човека - наша споделена отговорност“, която се провежда днес и утре в Брюксел в рамките на белгийското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Конференцията е продължение на политиките на реформа на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), стартирали в Интерлакен през 2010 г. и последвани от конференциите на високо равнище в Измир и Брайтън.
      В изказването си днес пред форума Генералният секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд отбеляза необходимостта от допълнителни усилия на държавите за осигуряване на ефективното функциониране на механизма на Конвенцията в контекста на публикувания преди няколко дни годишен доклад на Комитета на министрите относно изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, като акцентира върху някои положителни тенденции.
Той специално посочи като пример за добра практика въведения в България компенсаторен механизъм за вреди от бавно правосъдие, приет в изпълнение на първите две пилотни решения по български дела.
      В своето изказване заместник-министър Мичева отбеляза усилията на страната ни за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, като посочи ангажимента на трите власти в България за утвърждаването и ефективната защита на правата на човека. Като допълнение към вече казаното от Генералния секретар, г-жа Мичева отбеляза наскоро приетата от българския парламент актуализирана  стратегия за съдебна реформа, обсъжданата идея за въвеждането на индивидуална конституционна жалба, както и идеята за предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативни актове с Европейската конвенция.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ