Последни новини
На публичното изслушване на кандидатите за генерален адвокат в СЕС в неделя в Съдебната палата са поканени широк кръг от институции и организации
27.03.2015
      Покани до представителите на над 60 институции и организации разпрати Министерството на правосъдието за публичното изслушване на кандидатите за Генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург.
      Изслушването ще се проведе на 29 март 2015 г., неделя, от 9,30 часа, в Конферентната зала на Съдебната палата в София. Покани са изпратени до ръководителите на всички юридически факултети в страната,  министъра на външните работи, ВСС, председателите на ВКС и ВАС, главния прокурор, Конституционния съд, НИП, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, съсловните и неправителствени организации в този сектор, както и до представителството на Европейската комисия и Информационно бюро на Европейския парламент.
      До събеседване с комисията по провеждане на избора ще бъдат допуснати кандидатите, получили минимална оценка (Отличен 5,50) на езиковия изпит по френски език, който ще се проведе на 28 март 2015 г., събота,  от 11 часа в сградата на Национален институт на правосъдието.  Езиковият изпит ще бъде закрит, резултатите от него ще бъдат обявени до края на същия ден на сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Кариери“. Отделно от това кандидатите ще бъдат уведомени лично за получените от тях оценки.
      Уведомяваме журналистите, желаещи да присъстват на публичното изслушване на кандидатите за генерален адвокат в СЕС, че пропускателният режим в Съдебната палата в неделя ще бъде осъществяван през централния вход на сградата, при представяне на лична карта.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ