Последни новини
България се включи в декларация за гарантиране на дългосрочна ефективност на механизма на Европейската конвенция за правата на човека
27.03.2015
      Днес конференцията на високо ниво "Приложение на Конвенцията за правата на човека - наша споделена отговорност", организирана от Белгийското председателство на Комитета на министрите към Съвета на Европа, прие политическа декларация, препотвърждаваща ангажимента на държавите за гарантиране на дългосрочната ефективност на механизма на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Декларацията акцентира върху принципа на субсидиарност и първостепенната роля на държавите за прилагане на Конвенцията на национално ниво.
      Съществен елемент от приетата декларация е споделената отговорност между държавите, Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Комитета на министрите за осигуряване на системата на Конвенцията. Специално внимание се отделя на свободата на преценка на държавите при прилагане на конвенцията. Подчертава се, че отговорността за изпълнение на решенията на ЕСПЧ изисква активно участие на трите власти.
      Испания направи специална декларация, с която от една страна подчерта необходимостта от отчитане в по-голяма степен от ЕСПЧ  на свободата на преценка на държавите членки, а от друга  необходимостта от допълнителна прозрачност при назначаване на състава на Регистратурата на Съда.
      В изказването си пред конференцията вчера генералният секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд посочи, като пример за добра практика, въведения от България компенсаторен механизъм за вреди от бавно правосъдие.
      Българската делегация, участваща в двудневната конференцията в Брюксел, се ръководи от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.     
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ