Последни новини
Министър Христо Иванов: Съдебната реформа не е еднократно действие
27.03.2015
      „Съдебната реформа е забавена, само че не с три или четири месеца, колкото са минали от приемането на актуализираната стратегия, а с много години“. Това заяви министърът на правосъдието Христо Иванов днес по време на парламентарния контрол в Народното събрание на въпрос, зададен му от народния представител Борислав Иглев.
      „Нека да не профанизираме нещата - съдебната реформа не е нещо еднократно, което ще се случи за няколко месеца. И аз никога не съм твърдял нещо различно, винаги съм подчертавал, че тази стратегия е седемгодишна. Тя съвпада с периода на финансиране по оперативната програма за следващия програмен период, което пък оборва една друга опорна точка, много пъти използвана, а именно че нямало финансов ресурс за Стратегията и за реформата. Има такъв“, каза министърът.
       Съдебната реформа е комплекс не само от законодателни мерки, но тя включва и организационни мерки, които вероятно дори са и по-важни, както и други дейности, като изследвания, множество проекти и др., каза министърът и подчерта, че се работи във всички подобни насоки. Работата група в Министерството на правосъдието, която подготвя големия пакет от изменения в Закона за съдебната власт, се състои от близо 50 души, не е лесно да се организира работа в такъв мащаб, но целта е в нея да се включат представители на всички заинтересовани страни. Работи се по изключително широк фронт от изменения, включващи въпроси, свързани с управлението на системата, с процесите на атестиране, кариерния процес, дисциплинарния процес и електронното правосъдие. Целта не е да успеем „от днес за утре да вкараме нещо, а наистина да вкараме един качествен продукт“, каза министърът.
      Той изрази надежда законопроектът да е готов в началото на април и да бъде подложен на максимално широко обществено обсъждане, така че и в обществото да се чуят различните гледни точки. „Надяваме се, но това вече е въпрос на парламента и на парламентарните групи, че ще стигнем до въпроса и до евентуални конституционни промени. Европейската комисия ни е отправила една много ясна препоръка – реорганизация на Висшия съдебен съвет, така че на следващия да може да му се има доверие. Обаче знаете, че тук вече топката е във Вашето поле“, каза министърът.
      Христо Иванов не приема твърдението, че Стратегията е твърде обща и няма срокове. Той припомни, че Министерският съвет прие график за мерките по механизма за сътрудничество и оценка, където има заложени конкретни срокове. „За всеки един от приоритетите по Стратегията има разработени пътни карти, които са на разположение на сайта на Министерството. С тях документът общо става около 80 страници,“, посочи министърът. Същевременно, дори този по-общ документ, който беше внесен в парламента, така и остана непрочетен от много хора и поради това станахме свидетели на всякакви импровизации по съдържанието на стратегията. „Ако бяхме внесли 80 страници, дебатът щеше да стане неудържим“, заяви Христо Иванов.
      Същевременно обаче, сроковете не бива да се фетишизират, подчерта той. Срокове има, но не те са основното когато става въпрос за стратегия, разчетена за седемгодишен период на действие – в тези параметри няма много възможности за конкретизиране на срокове, каза министърът.
      В отговора си той разшири рамките на зададения въпрос и посочи други важни параметри на работата. В момента се очаква да започне Програма „Добро управление”, в рамките на която през тази година ще бъдат стартирани няколко много важни проекти, свързани с цялостната ефективност на управление и администриране на съдебната система по въпроси на бюджетната ефективност, въпроси на разпределението на съдилищата из страната или така наречената „съдебна карта”. Ще бъдат стартирани и проекти, свързани с реформа на юридическото образование и с изработване на нова наказателна политика. Има пътна карта за въвеждане на електронно правосъдие, което също е дългосрочен проект. Тези примери дават някаква представа за изключително широк фронт, в който се работи, те няма скоро да пристигнат в парламента, но ще бъдат много важна основа за наистина модернизирането на съдебната система в следващите години. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ