Последни новини
Съобщение
02.04.2015

      По повод на някои публикации в отделни медии, в които се излагат твърдения, че Министерството на правосъдието непрозрачно работи в посока на закриване на Агенцията по вписванията, Пресцентърът на МП е натоварен да направи следното изявление:

     Министърът на правосъдието многократно е коментирал пред Народното събрание и пред журналисти от различни медии, че бюджетът на Министерството на правосъдието за 2015 г. е чувствително ограничен и се налага оптимизация на цялостната структура на министерството и на звената към него. Отговарял е и на въпроси на народни представители, свързани с един конкретен, циркулиращ в медиите документ. Също така нееднократно министърът е заявявал, че се водят разговори с Министерството на финансите и се обсъждат различни варианти за преодоляване на този проблем. В хода на тези обсъждания, които продължават вече няколко месеца и до момента, с Министерството на финансите са били обсъждани различни варианти, разменяни са и документи в рамките на засилена кореспонденция.
В рамките на тази предварителна размяна на предложения и становища, в един предходен вариант действително е обсъждан и вариант за преобразуване на Агенцията по вписване в главна дирекция към МП, но този вариант е бил отхвърлен. Това е очевидно за всеки, след като вчера в Министерския съвет беше гласувано окончателното решение за нейната структура с приемането на промени в Устройствения правилник на АВ, които предвиждат минимални съкращения в агенцията, но същевременно засилване на нейните функции. Ясна индикация за тази тенденция е публикуваният също вчера за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за кадастъра  и имотния регистър,  който предвижда ускоряване на процеса към преминаване към имотни партиди. Усилено се работи и по промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се предвижда АВ да поеме и регистъра на тези юридически лица.
      Засега все още няма никакви окончателни решения по отношение на ГД „Изпълнение на наказанията“ и на ГД „Охрана“. Усилията на МП за постигане на максимално щадящ за личния състав краен вариант продължават и в момента.
Министерството на правосъдието ще продължава своевременно да комуникира всяко окончателно взето решение. Пресцентърът на МП е готов да организира своевременни отговори на всички въпроси относно политиката на ведомството в даден сектор.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ