Последни новини
Министърът на правосъдието одобри списък на кандидатите, допуснати до изпита за помощник-нотариуси
09.04.2015
      Осем от общо 19 кандидати за помощник-нотариуси по заместване са допуснати до изпита, който ще се проведе на 29 и 30 април 2015 г., става ясно от заповед на правосъдния министър Христо Иванов с днешна дата.
      С друга заповед правосъдният министър одобри и списъка на кандидатите с нередовни документи – общо 11 души, които не са допуснати на този етап. В 7-дневен срок от обявяване на списъка те могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право да участват в изпита.
      Заповедите на министъра и списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати са публикувани в раздел „Кариери” на сайта на МП.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ