Последни новини
Министър Христо Иванов овласти новите 44 ЧСИ, класирани на конкурса
15.04.2015

     Със заповед от вчера, 14 април 2015 г., министърът на правосъдието Христо Иванов възложи правомощия по изпълнението на общо 44 нови частни съдебни изпълнители (ЧСИ), успешно класирани в конкурса, обявен на 20 октомври 2014 г. С тази заповед на министър Иванов на практика се финализира процедурата по конкурса.
    За да встъпят в длъжност, новите ЧСИ трябва в двумесечен срок от влизане в сила на заповедта на министъра за овластяването им да представят, чрез Съвета на камарата, заявление, придружено с посочените в закона документи – декларация, че не е налице несъвместимост, адрес и договор за кантората, декларация за произхода на средствата, образци от печат и подпис (чл. 13, ал. 1 от Закона за ЧСИ).
     Заповедта възлагането е публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието (в рубриката „Кариери“) и обявена на таблото в сградата на министерството на ул. „Славянска“ № 1. Тя ще бъде съобщена на класираните кандидати по реда на ГПК.
     Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването й по реда Административнопроцесуалния кодекс.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ