Последни новини
Министър Иванов: В Стратегията за съдебна реформа са заложени редица мерки за ефективна съдебна система с оглед гарантиране на основни права
20.04.2015
      „Едно от големите предизвикателства пред българската държава през годините бе големият брой осъдителни решения срещу България, в които Европейският съд за права на човека е намирал нарушение на правото на съдебен процес в разумен срок.
Обнадеждаващо е, че през последните години страната ни трайно излезе от списъка на  10-те страни-членки на Съвета на Европа с най-много жалби пред ЕСПЧ.  Голям принос за това имат конкретно някои от дейностите по предефинираните проекти, финансирани по Норвежкия финансов механизъм.“

      Това заяви днес министърът на правосъдието Христо Иванов по време на втория Форум за правосъдие и права на човека по проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието“.
      На събитието, организирано от Националния институт по правосъдието, присъстваха посланикът на Кралство Норвегия  Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор,  председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, главният инспектор на инспектората към ВСС Теодора Точкова, омбудсманът Константин Пенчев и Юлиана Колева, член на ВСС.
      Министър Иванов заяви, че в Стратегията за съдебна реформа е залегнал голям набор от мерки за ефективна съдебна система, допринасяща за защита на основните човешки права, както и подобрен достъп до правосъдие, включително на уязвими групи. За пример той даде изготвения от Министерството на правосъдието проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който вече е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството.
„Този проект се опитва да даде изцяло нов подход спрямо лицата, които имат затруднения при извършване на конкретни правни действия“, каза министър Иванов и призова практикуващите в тази сфера магистрати да се запознаят с новите текстове и да дадат становищата си по тях.
      До няколко дни за обсъждане ще бъдат предложени и промени в Наказателно-процесуалния кодекс, регламентиращи разпитите в т.нар. сини стаи на деца, станали жертва на престъпления. По тези текстове също се надяваме да получим бележки от съдии и прокурори, добави правосъдният министър.
      „Подобряване на ситуацията в България по отношение на защита правата на човека и недискриминацията е сложен и продължителен процес, в който страната ви ще  продължава да има подкрепата на Кралство Норвегия“, обърна се към присъстващите Н. Пр. Гюру Катарина Викьор.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ