Последни новини
МП публикува текста на казуса от писмения изпит за нотариуси, заедно с решението му
22.04.2015

     На писмения изпит от конкурса за заемане на свободните места за нотариуси в страната на 19 април т.г., неделя, са се явили общо 586 души. Не са се явили 43 от допуснатите кандидати. Това са данните, установени от комисията за провеждане на конкурса за нотариуси, след разпечатване на писмените работи от проведения в неделя изпит.  Пълният набор от документите на конкурса е предоставен на комисията, която го съхранява в запечатана каса.
     Конкурсът за заемане на 111 вакантни места за нотариуси бе насрочен на 11 ноември м.г., а в обявения срок заявления за участие в него подадоха общо 684 кандидати. От тях със заповед на министър Иванов до участие окончателно бяха допуснати 629 души, а 55 кандидати не бяха допуснати – заради нередовни документи, като нередностите не са отстранени в указания срок. В крайна сметка на първия изпит са се явили 586 от допуснатите.
     Писменият изпит бе проведен на обявената дата -19 април - в Голямата спортна зала в комплекс „Арена Армеец София“, бул. „Асен Йорданов“ № 1.
     Предварително, в късния следобед на предишния ден, при взети максимални мерки за сигурност, за изпита бяха приготвени три казуса, всеки поставен в отделен запечатан плик. Казусите бяха напечатани направо на пищеща машина в присъствието единствено на всички членове на комисията, след това заключени в каса, а касата - запечатана. Всички тези мерки бяха възприети от комисията като средство срещу изтичане на информация. В началото на изпита в неделя, запечатаният голям плик, съхраняващ трите плика с казуси, бе отворен от комисията пред всички явили се кандидати. Един от кандидатите изтегли плика с казус №2, който бе размножен в самата изпитна зала пред очите на присъстващите на копирни машини, донесени специално за целта. Докато течеше разпечатването на необходимия брой листове с казуса, член на комисията прочете текста на другите два, неизтеглени казуси - №1 и №3.
      Със съгласие на комисията, Министерството на правосъдието днес публикува съдържанието на изтегления казус № 2 и на решението му, изготвено от комисията след приключване на изпита. (Текстовете можете да прочетете в прикачените файлове. )
За провеждане на конкурса бе назначена петчленна комисия в състав: председател Борис Илиев, съдия от ВКС, представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, проф. Ангел Калайджиев, хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието, Бонка Дечева, съдия от ВКС, определена от председателя на ВКС, двама представители на Нотариалната камара, определени от Съвета на нотариусите – Красимир Катранджиев, председател на камарата и Лозан Лозанов, нотариус. Назначени бяха и трима резервни членове – съдията от ВКС Теодора Гроздева, определена от председателя на ВКС, и двама нотариуси – Даниела Апостолова и Диана Иванова, определени от Съвета на нотариусите.
     Разпечатването на пликовете с писмените работи на кандидатите започна във вторник в присъствието на всички членове на комисията при стриктно съблюдаване на изискванията за запазване на анонимността на участниците. Проверката на работите се извършва под видеонаблюдение, а в края на деня всички документи отново се заключват в каса. След обявяване на резултатите ще бъде насрочен устният изпит.

Казус 2

Решение на казуса

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ