Последни новини
Правната комисия и комисията по вероизповеданията в НС единодушно приеха доклада на министъра на правосъдието за изпълнение на решенията на ЕСПЧ срещу България през 2014 г.
13.05.2015
      На съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека в Народното събрание днес единодушно бе приет годишният доклад на министъра на правосъдието Христо Иванов за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България през 2014 г. Това е вторият обобщен годишен доклад, който се внася в Парламента в изпълнение на решението му от 21 септември 2012 г. 
      Двете комисии гласуваха доклада поотделно и резултатът при двете гласувания бе единодушно „за“ –  без нито един глас „против“ или „въздържал се“.
      Дискусията продължи близо 2 часа при голям интерес от страна на депутатите, които поставиха широк диапазон от въпроси  - от темата за скорошното пилотно решение на ЕСПЧ по делото „Нешков и други срещу България“ и мерките, които правителството взема за решаване на пренаселеността в затворите, през необходимостта от ускоряване на делата до темата за необходимите промени в Закона за кредитните институции, поставени още в решението по делото „Капиталбанк срещу България“.  
      В контекста на отговора на въпроса за натовареността на съдилищата и за забавянето при разглеждането на делата, министърът на правосъдието посочи, че конкретно в района на София сериозният проблем с натовареността е свързан с недостатъчния брой магистрати, а той от своя страна - със състоянието на съдебните сгради. Министър Иванов отбеляза, че в резултат на действията на няколко правителства вече е пусната в експлоатация новата сграда на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III“, както и че е издадено разрешение за ремонт на т.нар. Военно НДК.
      В момента се обсъжда как най-добре да се оползотвори освободеното място в сградата на Римската стена, като преди това се направи наложителния ремонт. „По тази тема имаме добър диалог с „тримата големи“, каза министърът. Той изрично подчерта, че „Висшият съдебен съвет, при всичките критики които търпи, трябва да бъде подчертано похвален, че работи добре по преодоляване на натовареността в рамките на цялата страна.“
      „Съдебната система има ресурс, свързан с решаване на проблемите създадени от неефективно управление, известно е например, че има структури в страната, които са драстично по-ненатоварени от други“, обясни правосъдният министър.
Освен работата по тези организационни въпроси, се води и диалог с главния прокурор и председателя на Върховния касационен съд с цел да се огледат най-проблемните места в ГПК и НПК, свързани с бързината на процеса.
      Народните представители подчертаха необходимостта от съвместни съгласувани действия, както между отделните органи и институции, така и между изпълнителната и законодателната власт, за вземане на мерки и  разрешаване на поставените в доклада проблеми, произтичащи от осъдителните решения на Съда в Страсбург.  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ